Корекційно-розвивальне заняття для учнів 4-го класу "Людські чесноти"

Заняття спрямоване на формування корисних життєвих навичок учнів, позитивних поведінкових адаптаційних умінь, комунікативних здібностей, толерантності, ціннісного ставлення до внутрішніх переживань інших.
Попередній перегляд

Триває завантаження