Розробка уроку "Баскетбол" з фізичної культури для 6-го класу

Розробка уроку, мета якого - повторити техніку виконання ловлі та передачі м’яча двома руками; удосконалити техніку ведення м’яча різними способами; сприяти зміцненню здоров’я за допомогою фізичних вправ та розвитку швидкісно-силових якостей, спритності, швидкості реакції; сприяти вихованню зацікавл еності до занять фізичною культурою, поваги до суперника, уміння долати труднощі.
Попередній перегляд

Триває завантаження