Навчальна програма "Естетична гімнастика"

Програма призначена для реалізації в гуртках фізкультурно-спортивного напряму, передбачає оволодіння системою загальних і спеціальних знань, необхідних для самовдосконалення і професійного розвитку. Засоби програми сприяють формуванню здорового способу життя та досягненнянайвищих спортивних результа тів.
Попередній перегляд

Триває завантаження