Заняття "Вправи для бічних м’язів преса: особливості виконання і рекомендації"

Мета – засвоєння знань про вправи для бічних м’язів преса, систематичне їх поповнення і поглиблення; розвиток фізичних якостей, спеціальних умінь і навичок; формування самостійності, кмітливості, старанності, наполегливості, бажання творчо працювати, соціальної та здоров’язбережувальної компетентнос ті.
Попередній перегляд

Триває завантаження