Особливості використання рухливих ігор дидактичної спрямованості при навчанні учнів в початковій школі

У статті авторка доводить, що рухливі ігри з дидактичною спрямованістю можна використовувати і на етапах повторення і закріплення, і на етапах вивчення нового матеріалу: вони мають повною мірою вирішувати освітні завдання уроку, знімати розумове та психічне напруження, задовольняти притаманну для мо лодших учнів потребу в руховій активності
Попередній перегляд

Триває завантаження