Розробка заходу "Дивіться на нас як на рівних"

Мета заходу - розкрити поняття "толерантність", показати рівні толерантної людини; розвивати адекватну самооцінку, вміння аналізувати, приймати рішення, обирати правильну позицію; виховувати спостережливість, уважність до інших людей, здатність бачити і розуміти відмінність іншої людини від себе; уч ити встановлювати стосунки на доброзичливій основі; сприяти формуванню ціннісних установок на толерантне спілкування, навичок толерантної поведінки; виховувати чуйність, взаємоповагу, людяність, терпимість, небайдужість.
Попередній перегляд

Триває завантаження