Стаття "Нові інформаційні технології навчання при викладанні математики"

Стаття на заявлену тему подається з метою – визначити і розглянути теоретичні аспекти використання нових інформаційних технологій навчання, зокрема хмарних технологій та обґрунтувати впровадження їх в проектну діяльність учнів на уроках математики та в позаурочний час; в даній роботі показано прак тичну реалізацію методу проектів на уроках математики, використовуючи хмарні технології з досвіду автора.
Попередній перегляд

Триває завантаження