572
Оцініть публікацію

Розробка уроку "Масиви даних. Оголошення та ініціалізація масиву"

План-конспект уроку з навчальної дисципліни "Системне програмування" для студентів спеціальності 123 "Комп`ютерна інженерія" на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого – підготовка базису для оволодіння спеціальністю, розвиток умінь пошуку ефективних спо собів розв’язування задач з використанням масивів різних типів з наступною їх програмною реалізацією; формування вміння розробляти алгоритми, записувати їх у різних формах, виділяти і описувати об’єкти завдання та їх взаємозв’язки, читати і розуміти готові алгоритми, записувати програмний код, розуміти семантику основних структур управління в програмному коді, ефективно використовувати інтегроване програмне середовище в ході розв’язування задач; виховання інтересу до професії.
Попередній перегляд

Триває завантаження