Розробка заняття "Психологічне розкриття теми еміграції в новелі В. Стефаника "Камінний хрест". Історична основа твору, його сюжетно-композиційні особливості"

План-конспект заняття на заявлену тему, мета якого – висвітлити сторінки життя й творчого шляху новеліста В. Стефаника; відтворити ставлення автора до еміграції; визначити причини еміграції галицького селянства; розглянути зміст твору, поглибити знання з теорії літератури; розвивати у школярів умінн я вдумливо читати літературні твори, уміння самостійно формулювати та висловлювати власні думки, робити висновки та уміння критично ставитися до почутого і побаченого.
Попередній перегляд

Триває завантаження