Сценарій заходу "Книги – ключ до знань"

Сценарій проведення заходу на заявлену тему, мета якого – закріпити знання, отримані на попередніх бібліотечних уроках по роботі з довідковими виданнями, а також самостійній роботі з книгою; формувати інтерес до основних носіїв інформації – книг; розвивати мовленнєву культуру, навички самостійної ро боти з додатковою літературою, вміння робити самостійні висновки й узагальнення, орієнтуватися в доборі відомостей та джерел пізнання нового; виховувати в учнів любов до книги, вислови видатних людей про значення книги в житті людини.
Попередній перегляд

Триває завантаження