Розробка заходу "Житомирщина - рідний край, земля благословенна"

Сценарій проведення заходу на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого – розширення кругозору здобувачів освіти про рідну Житомирщину як частину України; формування ключових компетентностей (громадянської, загальнокультурної, соціальної, здоров’язбережуваль ної); виховання почуття патріотизму, заохочення творити добро.
Попередній перегляд

Триває завантаження