Розробка проєкту "Графіки та функції в нашому житті"

План-конспект реалізації проєкту на заявлену тему присвячений важливому поняттю сучасної математики – функціональній залежності; вивчення функцій, їхньої поведінки та побудова графіків є важливим розділом шкільного курсу математики, оскільки знання побудови графіків часто допомагає вирішувати складн і завдання, а інколи є єдиним засобом їхнього вирішення; вміння будувати графіки функцій викликає великий інтерес в учнів; в процесі роботи над проектом в учнів розвивається абстрактне мислення і просторова уява; матеріал проекту є пізнавальним інтересом для учнів і може застосовуватися для різних груп школярів внаслідок своєї узагальненості та практичної спрямованості.
Попередній перегляд

Триває завантаження